25 stycznia 2021

Składki członkowskie

Szanowni Państwo,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o uregulowanie zaległych i bieżących składek członkowskich.

Przypominamy, że wysokość składki wynosi odpowiednio:

40 zł – osoby poniżej 60. roku życia

20 zł – osoby powyżej 60. roku życia

Opłat można dokonać osobiście w biurze OSMN, bądź przelewem na rachunek bakowy nr:

BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001

Tytuł przelewu: Składka członkowska za rok ….

Konto dla osób z zagranicy w Euro: IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002, SWIFT EBOSPLPW

Skip to content