Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych organizowany jest przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej od 1992 roku.

Głównym celem projektu jest integracja różnych grup mniejszości narodowych i etnicznych oraz przedstawienie ich dorobku artystycznego i kulturalnego. Coroczne spotkania sprzyjają budowaniu współpracy i porozumienia pomiędzy mniejszościami. Za każdym razem odwiedzają nas nowe grupy z różnych regionów kraju. Otwarty charakter spotkania sprzyja zainteresowaniu innych osób kulturą i działalnością grup mniejszościowych, które z kolei mają możliwość zaprezentowania swojego dorobku kulturowego.

Uczestnictwo w festynie wzbudza poczucie tolerancji, szacunku, a nawet podziwu w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych. Ich przedstawiciele mają okazję do omówienia tematów dotyczących funkcjonowania poszczególnych organizacji.

Bogactwo kulturowe, które prezentowane jest podczas imprezy ukazuje unikatowość mieszanki narodowości, kultur i religii, jaką daje występowanie mniejszości narodowych w Polsce. W poprzednich latach gościliśmy przedstawicieli mniejszości niemieckiej, ukraińskiej, białoruskiej, karaimskiej, tatarskiej, łemkowskiej, kaszubskiej, romskiej.

OSMN
OSMN

Organizowany festyn odbywa się w przepięknej scenerii nad brzegiem jeziora, gdzie przedstawiciele różnych mniejszości narodowych prezentują swój dorobek artystyczny oraz wszystko to, co łączy się z ich kulturą.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyna, Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna z Gelsenkirchen, Bawarskiego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku.

Przydatne Linki

Dołącz do Nas

Kontakt

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

ul. Partyzantów 3, Sekretariat (I piętro)
10-522 Olsztyn

tel./fax: 89/523 69 90
tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

Skip to content