„Letnie zabawy z językiem niemieckim” to bardzo ważny punkt w repertuarze spotkań i projektów naszego stowarzyszenia. Zadanie to realizujemy od 2014 roku i skierowane jest ono do najmłodszych członków mniejszości niemieckiej. Spotkania organizowane są w okresie wakacyjnym, w czasie wolnym od nauki szkolnej. Za każdym razem dzieci biorą w nich udział z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem.

Staramy się udowodnić, że najmłodsza grupa wiekowa jest również bardzo aktywna, chętna do podejmowania działań mających na celu rozbudzenie, bądź pogłębienie ich poczucia tożsamości narodowej i kulturowej. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Piętnaścioro uczestników wraz z opiekunami spotykają się regularnie w siedzibie stowarzyszenia, w godzinach 9-15. Grupa przez cały czas pozostaje pod opieką dwóch lektorów/nauczycieli języka niemieckiego. Spotkania o charakterze warsztatowym trwają pięć dni i polegają głównie na „ukrytej nauce” języka niemieckiego, niemieckiej historii i kultury. Prowadzone są liczne gry i zabawy językowe, zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, historyczne. W ramach edukacji regionalnej dzieci zwiedzają z przewodnikiem wybraną część miasta. Odbywają się warsztaty kreatywne z elementami języka niemieckiego.

Prowadzone zajęcia opierają się na budowaniu, bądź pogłębianiu poczucia tożsamości narodowej, na przekazywaniu dziedzictwa kulturowego oraz na integracji i pobudzaniu do działania najmłodszego pokolenia stowarzyszenia.

OSMN

Przydatne Linki

Dołącz do Nas

Kontakt

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

ul. Partyzantów 3, Sekretariat (I piętro)
10-522 Olsztyn

tel./fax: 89/523 69 90
tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

Skip to content