Nasze publikacje

Od kilku lat OSMN prowadzi działalność wydawniczą. W 2003roku powstał miesięcznik „Allenseiner Nachrichten”. Jest to gazetka w formacie A4, która obejmuje 8 kolorowych stron. W języku niemieckim ukazują się artykuły o aktualnych wydarzeniach z Olsztyna oraz regionu, o działalności OSMN, a także o historii i literaturze.

W roku 2004 ukazała się pierwsza pozycja książkowa. „Warmia i Mazury. Mozaika Kultur i narodów” jest zbiorem wykładów wygłoszonych podczas realizacji projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” realizowanego na terenie miast Olsztyna, Ostródy i Nidzicy w latach 2003-2004. Projekt zapoczątkowany u nas we współpracy w Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej z Opola kontynuowany jest do dziś.

„Za mało na Polaka, za mało na Niemca” to zbiór reportaży autorstwa Joanny Wańskowskiej-Sobiesiak publikowane w latach 1992-2004 w prasie o ludziach „stąd”- Warmiakach, Mazurach, Niemcach, Wschodnioprusakach. To rozmowy o ich życiu, pogmatwanych losach, konieczności odnalezienia się w nowej powojennej rzeczywistości w nowym kraju. Książka ukazała się w 2006 roku.

W tym samym roku, z okazji 15-lecia stowarzyszenia wydana została dwujęzyczna książeczka „Ze strychu do Domu Kopernika. 15 lat działalności Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej”. Te bogato ilustrowane wydawnictwo zawiera opis projektów realizowanych przez stowarzyszenie, opowiada o jego początkach i różnorodnej działalności. Podobnie przedstawia się publikacja wydana z okazji 20-lecia założenia stowarzyszenia „20 lat minęło…”.

Również w 2006 roku wydany został przez OSMN album w języku niemieckim Rafała Bętkowskiego „Allenstein, wie man es nicht kennt”. Jest to zbiór widokówek z dawnego Olsztyna, do roku 1945. Zaopatrzony został on w ciekawe opisy przedstawianych obiektów.
Prawie od początku istnienia OSMN opiekuje się grupą kobiet pochodzenia niemieckiego, które w roku 1945/46  zostały wywiezione na Syberię. Co roku odbywało się w stowarzyszeniu spotkanie z nimi. Ich traumatyczne przeżycia powodowały, że nawet po kilkudziesięciu latach temat był na tyle bolesny, że nie chciały tego czasu wspominać. Ważne było jednak to, żeby ich przeżycia nie zostały zapomniane, żeby wywózka kobiet na Syberię nie stała się jednym z przemilczanych tematów. W roku 2008 udało się wydać wspomnienia i rozmowy z kilkoma z tych kobiet spisane przez Joannę Wańkowską-Sobiesiak. Książka pod tytułem „Buty Agaty” wydana została w języku polskim i niemieckim.

Kolejną przygotowaną również dwujęzyczną publikacją jest leksykon dr Jana Chłosty „Biografie Niemców z Prus Wschodnich”. Zawiera ona biogramy 150 najbardziej reprezentatywnych ludzi różnych profesji i zainteresowań z terenu dawnych Prus Wschodnich, osób już nieżyjących. Każdy z nich wyrastał ponad przeciętność. Są między nimi  naukowcy, w tym laureaci nagrody Nobla, politycy,  przedsiębiorcy, myśliciele, inicjatorzy działań publicznych, historycy, nauczyciele, ludzie kultury architekci, malarze, rzeźbiarze, muzycy, aktorzy, pisarze i dziennikarze, ale też urzędnicy, którzy swoje administrowanie traktowali jako służbę wobec innych. Wszyscy wnieśli w różnym czasie określone wartości do kultury niemieckiej. Wśród wymienionych w książce osób znalazł się też pierwszy przewodniczący OSMN Walter Angrik.

Gra planszowa „Ostpreußenrenner auf dem Trakehner“ oraz karty do gry pt. „Weisst du, dass…” to zabawa połączona z nauką historii byłych Prus Wschodnich.
Książka „Same cudze dzieci” przedstawia nigdy jeszcze nieopublikowane opowieści dzieci, które przeżyły II wojnę światową. Książka opisuje powojenne losy dzieci, zarówno tych, które zostały oddane do domu dziecka, jak i tych, które miały jednego z rodziców. Są to też losy dzieci urodzonych w 1946 roku. Autorka książki rozmawiała z osobami, dziś już w sędziwym wieku i dokładnie opisuje, jak oni jako dzieci zapamiętali wojnę, czy rodzice mogli ich chronić, co przeżyły. Problematyka książki jest szczególnie ważna dla osób z mniejszości niemieckiej. Książka została wydana dwujęzycznie.

Książka zatytułowana „Tamte lata, tamci ludzie” opowiada o utworzonych tuż po drugiej wojnie światowej dwóch szkołach: Mazurskim Uniwersytecie Ludowym oraz Warmińskim Uniwersytecie Ludowym. Miały one przygotować młodych mieszkańców dawnych Prus Wschodnich do życia w nowej, polskiej rzeczywistości. Książka to zbiór reportaży prezentujących życie czworga bohaterów, wzbogacony o obszerny (liczący 11 stron) wstęp zatytułowany „Co skrywają archiwa”, gdzie autorka przedstawia bogaty zbiór materiałów archiwalnych, dotyczący wspomnianych szkół, zgromadzony w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Olsztynie. W publikacji znalazły się też wywiady z synami twórców WUL i MUL: profesorem Uniwersytetu w Toruniu Januszem Małłkiem oraz doktorem Tadeuszem Boenigkiem.

Przydatne Linki

Dołącz do Nas

Kontakt

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

ul. Partyzantów 3, Sekretariat (I piętro)
10-522 Olsztyn

tel./fax: 89/523 69 90
tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

Skip to content