Jeśli starają się Państwo o uzyskanie obywatelstwa niemieckiego poprzez odziedziczenie go po przodkach, warto się zapoznać z następującymi informacjami przydatnymi na drodze urzędowego potwierdzenia Państwa obywatelstwa:

Osoba urodzona po 1 stycznia 1975 r. uzyskuje obywatelstwo niemieckie wtedy, gdy posiadało je jedno z rodziców. W przypadku osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1975 roku obowiązuje zasada, że mogą one być  Niemcami jedynie wtedy, gdy ich ojciec był Niemcem. Istnienie ciągłości pochodzenia należy udowodnić wstecz do dziadka i ewentualnie nawet pradziadka (po linii męskiej) aż do początku XX wieku.

OSMN

W postępowaniu o ustalenie obywatelstwa niemieckiego należy udowodnić nabycie obywatelstwa niemieckiego, przedstawiając odpowiednie dokumenty (akty stanu cywilnego, dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania i inne). Zazwyczaj należy udowodnić pochodzenie od niemieckich przodków począwszy od roku 1914. Jeśli weryfikacja zakończy się pozytywnie, wydawany jest dowód obywatelstwa.

W postępowaniu o ustalenie obywatelstwa niemieckiego niezwykle ważne i istotne są wszelkie dokumenty potwierdzające urzędowy związek z Niemcami, tj.:

  • akt urodzenia składającego wniosek o ustalenie obywatelstwa oraz akty urodzenia jego przodków
  • dowód osobisty/paszport składającego wniosek oraz dowody osobiste, paszporty przodków
  • książeczka wojskowa  składającego wniosek o ustalenie obywatelstwa oraz książeczka wojskowa przodków
  • akty ślubu zainteresowanego ustaleniem obywatelstwa niem. oraz akty ślubu(zawarcia związku małżeńskiego) przodków
  • decyzje sądu o rozwodzie wnioskodawcy oraz jego przodków

Powyższe dokumenty udostępnia się urzędom najczęściej w postaci kopii.
Tłumaczenia dokumentów poświadczających pochodzenie niemieckie muszą być sporządzone przez tłumacza przysięgłego
(brak konieczności tłumaczenia dokumentów w języku niemieckim i angielskim)

Proszę mieć na uwadze, że postępowanie o ustalenie obywatelstwa niemieckiego może trwać od ok. dwóch do trzech lat.

Więcej o procedurze ustalenia obywatelstwa niemieckiego znajdą Państwo pod następującymi linkami:

Przydatne Linki

Dołącz do Nas

Kontakt

 

Olsztyńskie Stowarzyszenie
Mniejszości Niemieckiej w Olsztynie

ul. Partyzantów 3, Sekretariat (I piętro)
10-522 Olsztyn

tel./fax: 89/523 69 90
tel.: 89/523 69 90, 89/535 97 86

Skip to content