05 kwietnia 2021

Narodowy Spis Powszechny 2021

Na początku kwietnia rozpoczął się tak ważny dla struktur mniejszości niemieckiej w Polsce Narodowy Spis Powszechny.

Od jego wyników zależy „realizacja naszych potrzeb w polityce oświatowej, kulturalnej, a co za tym idzie zobowiązania państwa do praktycznego zapewnienia równości obywateli bez względu na przynależność narodową. (…) Bardzo ważnym jest by wszyscy, którzy czują się Niemcami, pochodzą z rodzin mających niemieckie korzenie, czują się częścią niemieckiej historii, kultury i tradycji swoją niemiecką narodowość wypełniając formularz spisowy zaznaczyli.” – wspomina w swoim przemówieniu przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce, Bernard Gaida.

W załączniku pełna treść przemówienia. Zostało ono również nagrane i udostępnione na stronie internetowej Związku Niemieckich Stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w Polsce.

Przemowienie Bernarda Gaidy NSP 2021

https://vdg.pl/pl/portal/aktualnosci/vdg/item/5535-przemowa-przewodniczacego-vdg-bernarda-gaidy-z-okazji-narodowego-spisu-powszechnego-2021

 

Skip to content