07 kwietnia 2021

Kurs języka niemieckiego

Serdecznie zapraszamy na 20 godzinny kurs języka niemieckiego w formule online.

Kurs ma charakter konwersacyjny i skierowany jest do osób, które już posiadają podstawową znajomość języka (poziom B1, B1+, B2).

Celem kursu jest rozszerzenie umiejętności konwersacyjnych. Będziemy koncentrowali się na pogłębianiu umiejętności rozumienia i prowadzenia rozmów. Podejmowana tematyka będzie rzeczowa i realistyczna. Nowe, nabyte zwroty i słownictwo będą odwoływać się do typowych sytuacji codziennych.

Prowadząca: Agata Czernikiewicz, języka niemieckiego uczyła się między innymi na Uniwersytecie Wiedeńskim, z wykształcenia jest również psycholożką. Miłośniczka niemieckiej kultury i niemieckiego języka. Mieszkała w Wiedniu i w Berlinie. W swojej autorskiej nauce języka posiłkuje się najnowszymi osiągnięciami w dziadzienie psychoneurologii. Bardzo ubolewa nad tym, że w szkołach i na kursach językowych kładziony jest nacisk na naukę gramatyki, a celem jest jedynie zdawanie egzaminów z sukcesem, gdy tymczasem zaniedbywana jest najważniejsza funkcja języka – czyli jego rola w swobodnej komunikacji. Proponowane przez nią kursy koncentrują się więc przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności swobodnej konwersacji.

Terminy:

Maj 2021, 04, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25

(cztery tygodnie w formule spotkań: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – z wyłączeniem dni świątecznych)

Godziny 18:00-19:30.

(ostatnie spotkanie podsumowujące dłuższe o pół godziny 18:00 – 20:00)

Skip to content