19 września 2022

Walne Zgromadzenie Delegatów

Niniejszym zawiadamiamy,

że dnia 23 września br. w sali spotkań na niskim parterze siedziby Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, ul. Partyzantów 3 odbędzie się zwyczajne walne zgromadzenie delegatów

Rozpoczęcie:

I termin – godz. 16:30

II termin – godz. 17:00

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów

  1. Otwarcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów
  2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów
  3. Wybór poszczególnych komisji:

– komisji skrutacyjnej

– komisji uchwał i wniosków

  1. Stwierdzenie prawidłowości podejmowania uchwał w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
  4. Dyskusja zgodna z tematem zebrania (otwiera i zamyka przewodniczący zgromadzenia)
  5. Przeprowadzenie głosowania nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021 r.
  6. Podjęcie uchwał
  7. Zakończenie obrad zwyczajnego walnego zebrania delegatów
Skip to content