15 Juli 2020

Nowy profil na stronie Facebook

Powstał nowy profil dla młodzieży na stronie Facebook.

Od 2014 roku Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej prowadzi swój profil na stronie Facebook.Pojawiają się na niej informacje z życia stowarzyszenia. Dostępność na platformie cyfrowej umożliwia dotarcie do szerokiego grona odbiorców z całego świata. Mimo, że powstaje wiele nowych alternatywnych stron, to jednak Facebook jest platformą, która daje wiele możliwości m.in. wstawiania zdjęć, postów, ogłoszeń, zaproszeń na projekty. Facebook umożliwia utrzymywanie stałego kontaktu ze znajomymi z całego świata.
Tą możliwość do pracy z młodzieżą chciałaby wykorzystać nasza ifa-menadżerka ds. kultury – Julia Herzog. Po sukcesie związanym z otwarciem konta na Instagramie, postanowiła stworzyć takie konto dla młodzieży pod hasłem „Jugend in Allenstein”. Młodzież będzie miała szansę bycia w stałym kontakcie z rówieśnikami, wymiany ich doświadczeń. Z racji, że strona prowadzona będzie w języku niemieckim, młodzież będzie mogła rozwijać swoje umiejętności językowe.
Aby od początku reklamować powstałą stronę, Julia Herzog planuje opublikować na niej informacje dotyczące pierwszego digitalnego projektu.
Cieszymy się, że my również możemy stosować nowoczesne formy cyfrowe, by dotrzeć do jak najszerszego grona młodzieży.

Skip to content