09 lipca 2020

Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Tegoroczny Dzień Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpocznie się 6 czerwca o godz. 10:00 w osadzie kozackiej „Ataman” w Olsztynie-Gutkowie 71.

Tym razem naszym honorowym gościem będzie Mniejszość  Białoruska, której przedstawiciele przygotowali nam mnóstwo atrakcji.

Program:

  • Nabożeństwo polowe
  • Referat: „Białorusini w Polsce”
  • Przerwa obiadowa
  • Program muzyczny różnych mniejszości narodowych

Na tę niezwykłą przygodę zapraszamy Państwa serdecznie!

Projekt dofinansowany z dotacji:

Ministra Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Samorządu Miasta Olsztyn, Stowarzyszenia dawnych mieszkańców Olsztyna z Gelsenkirchen, Bawarskiego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, Rodziny i Integracji

Skip to content