20 lipca 2022

Zero nudy w okresie letnim

„Letnie zabawy z językiem niemieckim” są integralną częścią imprez organizowanych przez Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej 

i odbyły się już po raz dziewiąty. Projekt skierowany jest do najmłodszych członków mniejszości niemieckiej. Spotkania zostały zorganizowane w czasie wakacji szkolnych od 4 do 8 lipca. Jak zawsze dzieci z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem uczestniczyły w całej gamie zajęć rekreacyjnych, jak również kulturalnych. W programie była nauka języka niemieckiego, gry językowe, prace plastyczne, piosenki, zajęcia ruchowe z muzyką i historyjkami, wizyta w skansenie w Olsztynku oraz warsztaty kreatywne. Realizacja projektu była możliwa dzięki dotacjom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Bawarskiego Ministerstwa Pracy, Rodziny i Spraw Społecznych oraz Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku.

Skip to content