04 listopada 2021

Wszystko zaczęło się przed 30 laty

Trudno uwierzyć, jak szybko płynie czas:

w 1991 roku, po podpisaniu polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, swoją działalność rozpoczęło Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej. W 2000 roku dzięki pomocy partnerów z Niemiec udało się nabyć budynek przy ul. Partyzantów, który od tego czasu nosi nazwę Dom Kopernika i do dziś służy jako siedziba OSMN. Pod koniec października nasze Stowarzyszenie obchodziło swoje 30-lecie. Z tej okazji w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego odbyła się wielka gala jubileuszowa, na której  pojawiło się zgodnie z szacunkami ponad 350 osób. Jak to zwykle bywa przy takich uroczystościach nie zabrakło wielu emocji, miłych gestów i wzruszających przemówień. Oczywiście to, co udało się osiągnąć przez trzy dekady nie byłoby możliwe bez dobrych relacji z władzami lokalnymi i miejskimi, polskimi i niemieckimi ministerstwami oraz wsparcia szeregu partnerów z Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystości jubileuszowe uświetnili swoją obecnością liczni goście honorowi oraz oficjele z Polski i Niemiec. Ze sceny do zebranych przemawiali m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Prezydent Miasta Olsztyn Piotr Grzymowicz, Przewodniczący Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku Województwa Jarosław Słoma, Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wiktor Marek Leyk, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Byłych Mieszkańców Olsztyna w Gelsenkirchen Gottfried Hufenbach oraz Rzecznik Ziomkostwa Prus Wschodnich Stephan Grigat. Szczególnym punktem jubileuszowej gali było wręczenie Odznaki Honorowej Warmii i Mazur wybitnemu mazurskiemu pisarzowi Herbertowi Somplatzkiemu. Wielkim zaszczytem dla OSMN był fakt, że uroczystość wręczenia odznaczenia, której dokonał Marszałek Województwa wraz z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, mogła odbyć się podczas uroczystości jubileuszowych. Wdzięczność i uznanie za zasługi na rzecz mniejszości niemieckiej w Polsce wyraził również Bernard Gaida, który z ramienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce uhonorował zasłużone osoby odznaczeniami i medalami. Po wręczeniu wyróżnień moderatorzy prowadzący galę zaprosili zebranych na koncert jubileuszowy. Pod batutą dyrygenta Piotra Sułkowskiego wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii im. Feliksa-Nowowiejskiego, która wprawiła publiczność w zachwyt.

Skip to content