16 lutego 2021

Publikacja „Letnie zabawy z językiem niemieckim”

Letnie zabawy z językiem niemieckim to bardzo ważny punkt w repertuarze spotkań i projektów naszego stowarzyszenia.

Zadanie to realizujemy od 2014 roku i skierowane jest ono do najmłodszych członków mniejszości niemieckiej. Spotkania organizowane są w okresie wakacyjnym, w czasie wolnym od nauki szkolnej. Za każdym razem dzieci biorą w nich udział z zainteresowaniem i dużym zaangażowaniem.

Staramy się udowodnić, że najmłodsza grupa wiekowa jest również bardzo aktywna, chętna do podejmowania działań mających na celu rozbudzenie, bądź pogłębienie ich poczucia tożsamości narodowej i kulturowej. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Spotkania o charakterze warsztatowym trwają pięć dni i polegają głównie na „ukrytej nauce” języka niemieckiego, niemieckiej historii i kultury. Prowadzone są liczne gry i zabawy językowe, zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe, historyczne. W ramach edukacji regionalnej dzieci zwiedzają z przewodnikiem wybraną część miasta. Odbywają się warsztaty kreatywne z elementami języka niemieckiego.

Prowadzone zajęcia opierają się na budowaniu, bądź pogłębianiu poczucia tożsamości narodowej, na przekazywaniu dziedzictwa kulturowego oraz na integracji i pobudzaniu do działania najmłodszego pokolenia stowarzyszenia.

Niniejsza publikacja ma na celu zebranie pomysłów przeprowadzenia warsztatów z dziećmi oraz zaprezentowanie, jak ich realizacja przebiegała w naszym stowarzyszeniu. Są to propozycje, które wykorzystane były podczas części spotkań w ramach projektu Letnie zabawy z językiem niemieckim. Publikacja skierowana jest zarówno do osób prowadzących zajęcia językowe z dziećmi, jak również do dzieci, które uczestniczyły w tych zajęciach, bowiem przedstawia zbiór zdjęć, które mają tworzyć swoistą pamiątkę i wspomnienie. Chcielibyśmy również, aby publikacja zachęcała inne dzieci do brania udziału w naszych wydarzeniach. Mamy nadzieję, iż lektura naszej broszury stanie się inspiracją dla każdego odbiorcy.

Publikacja do pobrania:

Ferie letnie z językiem niemieckim

Skip to content