09 marca 2022

Projekty finansowane z MSWiA

W 2022 roku mamy możliwość realizacji 5 projektów finansowanych

z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji https://www.facebook.com/MSWiARP/.
Dnia 23 lutego br. podpisano umowę nr 4-58/WMNiE/2022 na projekt pn. Wydawanie czasopisma „Allensteiner Nachrichten”.
Dnia 3 marcabr. podpisano umowę nr 4-10/WMNiE/2022 na projekt pn. „Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie Domu Kopernika„.
Dnia 6 kwietnia br. podpisano umowę nr 4-55/WMNiE/2022 na projekt pn. „Foldery Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej”.
Dnia 9 maja br. podpisano umowę nr 4-54WMNiE/2022 na projekt pn. „Dzień Mniejszości Narodowych”.
Dnia 4 lipca br. podpisano umowę nr 4-57/WMNiE/2022 na projekt pn. „Letnie zabawy z językiem niemieckim”.

Dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

 

Skip to content