29 marca 2023

Podpisane umowy z MSWiA

Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej podpisało już

trzy umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie:
– dnia 27.02.2023 umowę nr 6-52/WMNiE/2023 na realizację zadania „Wydawanie czasopisma „Allensteiner Nachrichten”
– dnia 20.02.2023 umowę nr 6-51/WMNiE/2023 na realizację zadania „Sztuka tkactwa – chrońmy przed zapomnieniem”
– dnia 16.03.2023 umowę nr 6-9/WMNiE/2023 na realizację zadania „Obsługa księgowa Olsztyńskiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej oraz utrzymanie Domu Kopernika”

Bardzo dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

Skip to content