16 listopada 2022

Muzeum online

Zachęcamy do zapoznania się z „Muzeum online”

„Muzeum online” to zdigitalizowane dokumenty ikonograficzne i towarzyszące im teksty kuratorskie, zapisy audio-wideo objaśniające dane zagadnienia przybliżające historię i kulturę mniejszości niemieckiej oraz dzieje innych mniejszości narodowych i etnicznych. „Muzeum online” to także przestrzeń do dyskutowania o historii i spierania się o jej interpretację. To wreszcie mapa wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa na terenach pogranicza: Dolnego i Górnego Śląska, Wielkopolski, Mazur, Pomorza. W Muzeum online można przeczytać i usłyszeć mniej znane historie rodzinne, sąsiedzkie, obrazujące zawiłe i ciekawe losy ludzi pogranicza oraz zapoznać się ze zdigitalizowanymi zbiorami pochodzącymi od osób prywatnych lub instytucji kultury. Opracowane materiały nie narzucają jednej obowiązującej interpretacji przedstawianego fenomenu lub wydarzenia historycznego, ale pokazują je z możliwie wielu perspektyw, pozostawiając ocenę odbiorcy. Celem jest pobudzanie do dyskutowania o nich i rzeczowe spieranie się o ich interpretację. Projekt wpisuje się w szeroko rozumiany rozwój stosunków polsko-niemieckich i polega na pielęgnowaniu historii i kultury mniejszości niemieckiej, budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, wspieraniu wielokulturowości i dialogu interkulturowego. Do współpracy przy kreowaniu tego wirtualnego miejsca zapraszamy organizacje pozarządowe, izby regionalne, ośrodki kultury i edukacji, muzea, szkoły, inicjatywy lokalne oraz pasjonatów i pasjonatki historii lokalnych.

„Muzeum online” składa się z dwóch modułów:

Skip to content